معنی و ترجمه کلمه schoolable به فارسی schoolable یعنی چه

schoolable


مشمول تحصيل اجبارى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها