معنی و ترجمه کلمه schrodinger wave mechanics به فارسی schrodinger wave mechanics یعنی چه

schrodinger wave mechanics


شيمى : مکانيک موجى شرودينگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها