معنی و ترجمه کلمه scientail به فارسی scientail یعنی چه

scientail


)=capable(دانا،ماهر،علمى ،وابسته به علم ،مولد علم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها