معنی و ترجمه کلمه scientific applications به فارسی scientific applications یعنی چه

scientific applications


کامپيوتر : کابردهاى علمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها