معنی و ترجمه کلمه scientist به فارسی scientist یعنی چه

scientist


عالم ،دانشمند
روانشناسى : دانشمند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها