معنی و ترجمه کلمه scitovsky double criterion به فارسی scitovsky double criterion یعنی چه

scitovsky double criterion


معيار دوگانه سيتووسکى
بازرگانى : معيار مضاعف سيتووسکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها