معنی و ترجمه کلمه sclerenchyma به فارسی sclerenchyma یعنی چه

sclerenchyma


بافت سخت سلولى ،بافت زنبورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها