معنی و ترجمه کلمه scm به فارسی scm یعنی چه

scm


کامپيوتر : Society for Computer Medicineانجمن پزشکى کامپيوتر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها