معنی و ترجمه کلمه scoop به فارسی scoop یعنی چه

scoop


شوت سه گام از زير بازو،پيمانه ،ماشين حفارى ،پنجه ،خاک انداز،کج بيل ،اسباب مخصوص در اوردن چيزى( شبيه قاشق)،ملاقه زنى ،حرکت شبيه چمچه زنى ،بقدر يک چمچه ،بيرون اوردن ،گود کردن ،کندن
علوم مهندسى : سرطاس
معمارى : چمچه
ورزش : ضربه يا پاس با پراندن توپ
علوم نظامى : ماشين خاک بردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها