معنی و ترجمه کلمه scorch به فارسی scorch یعنی چه

scorch


بطور سطحى سوختن ،تاول زدن ،سوزاندن ،بودادن ،سوختگى ،تاول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها