معنی و ترجمه کلمه score out that word به فارسی score out that word یعنی چه

score out that word


ان واژه را خط بزنيد،روى ان واژه خط بکشيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها