معنی و ترجمه کلمه scotopic adaptation به فارسی scotopic adaptation یعنی چه

scotopic adaptation


روانشناسى : انطباق با تاريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها