معنی و ترجمه کلمه scouting به فارسی scouting یعنی چه

scouting


گشت زنى ،پيشاهنگى
علوم نظامى : ديده ورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها