معنی و ترجمه کلمه scow به فارسی scow یعنی چه

scow


دوبه ،قايق چهار گوش ،وته پهن ،قايق تفريحى ،با قايق چهارگوش حمل کردن
ورزش : قايق کف پهن ته مربع
علوم نظامى : يدک کش بارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها