معنی و ترجمه کلمه scrape به فارسی scrape یعنی چه

scrape


بريدن ،پنجول زدن ،با ناخن و جنگال خراشيدن ،خاراندن ،زدودن ،باکهنه ياچيزى ساييدن يا پاک کردن ،تراشيدن ،خراشيدن ،اثر خراش ،گير،گرفتارى
قانون ـ فقه : پاک کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها