معنی و ترجمه کلمه scratch به فارسی scratch یعنی چه

scratch


حذف کردن ،پاک کردن ،کناره گيرى ،حذف بازيگر،انجام خطا خطا( بيليارد)،سريع پارو زدن موج سوار براى رسيدن به موج خطا کردن( پرش)،خراشيدن ،خاراندن ،خط زدن ،قلم زدن ،خراش ،تراش ،چرکنويس
علوم مهندسى : خراش
کامپيوتر : چرکنويس
ورزش : سريع پارو زدن موج سوار براى رسيدن به موج خطا کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها