معنی و ترجمه کلمه screen size به فارسی screen size یعنی چه

screen size


کامپيوتر : اندازه صفحه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها