معنی و ترجمه کلمه screening electrons به فارسی screening electrons یعنی چه

screening electrons


الکترونهاى پوششى
شيمى : الکترونهاى پوشاننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها