معنی و ترجمه کلمه screw به فارسی screw یعنی چه

screw


ملخ هواپيما،پروانه ناو،پيچ پيچاندن ،پيچ خوردگى ،پيچاندن ،پيچيدن ،پيچ دادن ،(بوسيله پيچ )وصل کردن ،گاييدن ،پيچ کردن
علوم مهندسى : پيچ
معمارى : پيچ
علوم هوايى : پيچ
علوم نظامى : پيچ کردن
علوم دريايى : - propeller

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها