معنی و ترجمه کلمه scrub به فارسی scrub یعنی چه

scrub


درخت يابوته کوتاه ورشد نکرده ،زمين پوشيده از خاروخاشاک وغير قابل عبور،خارستان تيغستان ،ادم گمنام ،مالش ،سايش ،تميز کارى ،ضد عفونى براى عمل جراحى ،ماليدن ،خراشيدن ،تميز کردن ،ستردن
زيست شناسى : خارستان
ورزش : ذخيره نامطمئن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها