معنی و ترجمه کلمه scruple به فارسی scruple یعنی چه

scruple


اندک ،ذره ،واحد سنجش چيز جزئى ،بيم ،محظور اخلاقى ،نهى اخلاقى ،وسواس باک ،ترديد داشتن ،دو دل بودن ،وسواس داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها