معنی و ترجمه کلمه scrutinizer به فارسی scrutinizer یعنی چه

scrutinizer


موشکاف ،دقيق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها