معنی و ترجمه کلمه scrutiny به فارسی scrutiny یعنی چه

scrutiny


موشکافى ،رسيدگى ،مداقه ،تحقيق ،بررسى دقيق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها