معنی و ترجمه کلمه scurf به فارسی scurf یعنی چه

scurf


سبوسه ،پوسته ،شوره سر،وازده اجتماع ،سفيدک زدن ،باشوره پوشاندن ،زدودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها