معنی و ترجمه کلمه scurrilous به فارسی scurrilous یعنی چه

scurrilous


)scurrile(فحاش ،بد دهن ،ناسزا گو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها