معنی و ترجمه کلمه sd (standard deviation) به فارسی sd (standard deviation) یعنی چه

sd (standard deviation)


روانشناسى : انحراف معيار گروه نمونه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها