معنی و ترجمه کلمه sea bass به فارسی sea bass یعنی چه

sea bass


(ج.ش ).ماهى خاردار،گرگ دريايى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها