معنی و ترجمه کلمه sea buoy به فارسی sea buoy یعنی چه

sea buoy


علوم نظامى : بويه طرف دريا
علوم دريايى : بويه طرف دريا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها