معنی و ترجمه کلمه sea plane به فارسی sea plane یعنی چه

sea plane


هواپيمايى دريايى( که پروازگاه وفرودگاه ان روى لب اب است)


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها