معنی و ترجمه کلمه seal off به فارسی seal off یعنی چه

seal off


(توسط پليس )محاصره کردن ،ممنوع الورود کردن ،مهر وموم کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها