معنی و ترجمه کلمه sealed به فارسی sealed یعنی چه

sealed


مهر شده ،محکم چسبيده ،مهر و موم شده
قانون ـ فقه : ممهور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها