معنی و ترجمه کلمه sealing coat به فارسی sealing coat یعنی چه

sealing coat


سيلکوت( اندود براى غير قابل نفوذ کردن اسفالت)
معمارى : روکارى سياه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها