معنی و ترجمه کلمه sealing off به فارسی sealing off یعنی چه

sealing off


عمران : اب بندى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها