معنی و ترجمه کلمه seam به فارسی seam یعنی چه

seam


شکاف ،درز لباس ،خط اتصال ،درز گرفتن ،درز دادن ،بوسيله درزگيرى بهم متصل کردن ،بهم پيوستن ،رگه نازک معدن ،بخيه
علوم مهندسى : درز
معمارى : رگ
ورزش : نقطه باز بين دو منطقه دفاعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها