معنی و ترجمه کلمه seaman recruit به فارسی seaman recruit یعنی چه

seaman recruit


(ن.د ).سرباز ساده نيروى دريايى ،ناوى وظيفه
علوم نظامى : دانش اموز ملوانى دريايى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها