معنی و ترجمه کلمه seaming machine به فارسی seaming machine یعنی چه

seaming machine


علوم مهندسى : ماشين درزگيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها