معنی و ترجمه کلمه searchlight sonar به فارسی searchlight sonar یعنی چه

searchlight sonar


سونار شعاع باريک
علوم نظامى : سونار مفتولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها