معنی و ترجمه کلمه seasoning به فارسی seasoning یعنی چه

seasoning


چاشنى ،ادويه زنى ،دارو زنى بچوب ،مطبوع کننده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها