معنی و ترجمه کلمه seat به فارسی seat یعنی چه

seat


قسمت ميانى زين اسب ،حرکت تعادلى ،پايه ،صندلى ،نيمکت ،نشيمنگاه ،مسند،سرين ،کفل ،مرکز،مقر،محل اقامت ،جايگاه ،نشاندن ،جايگزين ساختن
علوم مهندسى : نشيمنگاه
ورزش : وضع بدن ژيمناست روى اسباب با تکيه روى نشيمنگاه
علوم نظامى : س کوى استقرار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها