معنی و ترجمه کلمه sebaceous humour به فارسی sebaceous humour یعنی چه

sebaceous humour


رطوبت شحمى ،روغن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها