معنی و ترجمه کلمه sec به فارسی sec یعنی چه

sec


خط قاطع ،دوم ،ثانوى ،خشک ،(در مورد شراب )تلخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها