معنی و ترجمه کلمه sechi disc به فارسی sechi disc یعنی چه

sechi disc


علوم نظامى : شفافيت سنج اب دريا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها