معنی و ترجمه کلمه seclude به فارسی seclude یعنی چه

seclude


جدا کردن ،مجزا کردن ،منزوى کردن ،گوشه انزوا اختيار کردن ،منزوى شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها