معنی و ترجمه کلمه second strike به فارسی second strike یعنی چه

second strike


علوم نظامى : اولين حمله متقابله يا ضد حمله در يک جنگ اتمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها