معنی و ترجمه کلمه second به فارسی second یعنی چه

second


تالى ،مددکار بوکسور،نفر بعد از سر گروه ،دومى ،ثانى ،دومين بار،ثانوى ،مجدد،ثانيه ،پشتيبان ،کمک ،لحظه ،درجه دوم بودن ،دوم شدن ،پشتيبانى کردن ،تاييد کردن
کامپيوتر : ثانيه
معمارى : ثانيه
قانون ـ فقه : ثانوى
نجوم : ثانيه
ورزش : دستيار شطرنج باز
علوم هوايى : ثانيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها