معنی و ترجمه کلمه secondary markets به فارسی secondary markets یعنی چه

secondary markets


بازارهاى ثانوى
بازرگانى : بازارهاى فرعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها