معنی و ترجمه کلمه secondary memory به فارسی secondary memory یعنی چه

secondary memory


حافظه ثانويه
کامپيوتر : حافظه ثانويه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها