معنی و ترجمه کلمه secondary sewers به فارسی secondary sewers یعنی چه

secondary sewers


معمارى : لوله هاى فرعى فاضلاب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها