معنی و ترجمه کلمه secondary storage medium به فارسی secondary storage medium یعنی چه

secondary storage medium


کامپيوتر : رسانه انباره ثانوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها