معنی و ترجمه کلمه secondary winding به فارسی secondary winding یعنی چه

secondary winding


سيم پيچ ثانويه
الکترونيک : سيم پيچ خروجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها